भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) भताभुंग, हजारौँ घर भत्किँदा पीडितलाई खानबस्नकै समस्या

भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) भताभुंग, हजारौँ घर भत्किँदा पीडितलाई खानबस्नकै समस्या