जाडो बढेसँगै मुगु सिमा प्रहरी चौकीका प्रहरी सदरमुकाम तानिए

जाडो बढेसँगै मुगु सिमा प्रहरी चौकीका प्रहरी सदरमुकाम तानिए