लमजुङमा सुन्तला उत्पादन घट्यो

लमजुङमा सुन्तला उत्पादन घट्यो