पिम्पल हट्यो तर दाग बाँकी छ ? यी उपायहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ

पिम्पल हट्यो तर दाग बाँकी छ ? यी उपायहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ