रुख कटहरको फाइदा मुटु रोगदेखि आँखा र छालासम्म

रुख कटहरको फाइदा मुटु रोगदेखि आँखा र छालासम्म