कोशी प्रदेशमा नाम फेर्न पहल गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन कति सहज ?

कोशी प्रदेशमा नाम फेर्न पहल गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन कति सहज ?