विद्यावारिधिहरूलाई राज्यले ठूलठूला जागिर दियो उनीहरूले के दिए ?

विद्यावारिधिहरूलाई राज्यले ठूलठूला जागिर दियो उनीहरूले के दिए ?