सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन नयाँ समीकरण बन्याे : प्रधानमन्त्री

सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन नयाँ समीकरण बन्याे : प्रधानमन्त्री