संसद्‌मा  मुठभेडको अवस्था

संसद्‌मा मुठभेडको अवस्था