पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना

पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना