सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च 

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च