सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एसका सोडारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एसका सोडारी