देव र मञ्जुको स्वरमा ‘मास्टर्नी’

देव र मञ्जुको स्वरमा ‘मास्टर्नी’