अफगान्स्तानमा महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्धले बालविवाहको सङ्ख्या पच्चीस प्रतिशतले बढ्ने

अफगान्स्तानमा महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्धले बालविवाहको सङ्ख्या पच्चीस प्रतिशतले बढ्ने