पशुचरनले रारा क्षेत्रको सुन्दरता हराउने चिन्ता, सरोकारवाला निकाय मुखदर्शक

पशुचरनले रारा क्षेत्रको सुन्दरता हराउने चिन्ता, सरोकारवाला निकाय मुखदर्शक