किन गुरुलाई उच्च मानिन्छ ? यस्तो छ महत्व

किन गुरुलाई उच्च मानिन्छ ? यस्तो छ महत्व