किन हुन सकेन विज्ञानको कसीमा राखेर धामीझाँक्रीको अध्ययन ?

किन हुन सकेन विज्ञानको कसीमा राखेर धामीझाँक्रीको अध्ययन ?