‘केही खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक डुब्दैनन्’

‘केही खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक डुब्दैनन्’