सेतो चिया कि कालो चिया ?

सेतो चिया कि कालो चिया ?