फोहोरमा राजनीति !, व्यवस्थापनमा दलहरूकै अवरोध, ल्याण्डफिल साइटमा सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता विरोधमा