पाल्पा दरबार परिसरको पर्खाल निर्माण कार्य रोकियो

पाल्पा दरबार परिसरको पर्खाल निर्माण कार्य रोकियो