एक बर्षमा अध्ययनका लागि अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या १५ हजार बढी

एक बर्षमा अध्ययनका लागि अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या १५ हजार बढी