कर्णालीमा उत्पादन हुने अर्गानिक कृषि उपजको तथ्यांक संकलन गर्दै प्रदेश सरकार

कर्णालीमा उत्पादन हुने अर्गानिक कृषि उपजको तथ्यांक संकलन गर्दै प्रदेश सरकार