अमृता र शायलको स्वरमा ‘खोई त…’

अमृता र शायलको स्वरमा ‘खोई त…’