कालीबहादुर खामलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश

कालीबहादुर खामलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश