सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुग्यो

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुग्यो