‘एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा सार्नु दीर्घ समाधान होइन’

‘एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा सार्नु दीर्घ समाधान होइन’